Kasvatus

Leikki, joka kumpuaa lapsen omasta mielikuvituksesta, hänen kuulemastaan sadusta, ympärillä koetusta tai nähdystä on lapselle tärkeää. Leikki lähtee hyvin yksinkertaisista ja muuntuvista tarvik-keista kuten kankaista, kivistä, nyöreistä jne. Näistä lapset loihtivat vaikkapa kuninkaanlinnoja tai rahtilaivoja. Leikkiessään lapset seurailevat aikuisen töitä ja puuhia ja jäljittelevät niitä leikeissään. Toisinaan he liittyvät aikuisen tekemään kädentyöhön. Aikuisen tehtävä on olla esikuva ja saat-telija elämän hyvään.

Leikki

Toisto jäsentää lapselle päivää, viikkoa ja vuodenkiertoa. Rytmit luovat turvallisuutta lapselle. Päiväkodin päivässä sadut, laulut ja retket vaihtelevat rytmisesti. Päivästä kasvaa viikko ja viikosta lopulta koko vuosi. Maalaaminen, leipominen, retket ja kädentyöt toistuvat leikin lomassa tiettyinä viikon päivinä. Maanantai muistetaankin paremmin maalauspäivänä kuin maanantaina. Sadut, laulut, retket luontoon seuraavat vuoden kiertokulkua. Vuoden juhla-aikojen esivalmistelut ja viet-täminen ovat tärkeitä kohokohtia. Joulu- ja kevätjuhlat vietetään yhdessä vanhempien kanssa.

Uudistus-kotisivuille-(1)-9

Herkästi aistivalle lapselle ympäristön kodikkuus ja kiireetön tunnelma ovat tärkeitä. Tilat herkkine väreineen ja luonnonmateriaaleista valmistettuine huonekaluineen luovat esteettisesti kauniin ja rauhallisen kokonaisuuden. Lelut ovat myös luonnonmateriaaleista, puusta, silkistä, puuvil-lasta, villasta jne. Maalaus- ja piirustus välineet sekä soittimet ovat taiteellisesti laadukkaita. Leikin ja arkisten askareiden lomassa maalaaminen, musisointi, laulu ja muu taiteellinen työ luovat lap-sille hyvää tekeviä elämyksiä ja kokemuksia.

Kasvatus

_DSC0262

Yhteistyö

Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhteistyö lapsen hyväsi on tärkeää. Jo vanhempien tutustuessa päiväkotiin luodaan yhteistyölle pohjaa. Hyvä yhteityö on eduksi lapselle ja auttaa niin vanhempien kuin päiväkodin henkilökunnan kasvatustyötä ja huolenpitoa. Vanhempainiltoja on neljä kertaa vuodessa. Syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa kasvattajat esittelevät toimintaa lapsiryhmässä ja vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Muina vanhempainiltoina alustetaan kasvatusaiheista ja keskustellaan niistä. Aiheina voivat olla vaikkapa vuorovaikutustaitojen kehittyminen 5-6 vuotiailla tai leikin monipuolinen anti lapsen kehityksessä.

Vanhemmille ja muille kiinnostuneille järjestetään muutama kädentyönilta vuosittain. Aiheina voivat olla mm. pienen nuken ja kangaseläimen valmistaminen, ruuanlaitto, juhla-aikojen koristeet tai puutyöt. Käsillä tekemisen ohella voidaan keskustella lapsuudesta, kasvatuksesta, leikistä ja leikkikaluista. Marraskuun loppupuolella pidetään talkooilta, jossa koristellaan päiväkoti jouluiseksi yhteistyössä vanhempien ja henkilökunnan kanssa. Ilta liittyy myös satumaisen tonttulanpaja tapahtuman esijärjestelyihin.  Ennen hoidon alkua keskustellaan vanhempien kanssa esitellen päiväkotia ja sen toimintaa ja keräten tietoa, jota anhemmat haluavat kertoa lapsestaan. Vanhempainkeskusteluja järjestetään aina kun vanhemmat tai kasvattajat sitä toivovat. Syksyisin ja keväisin käydään vanhempien kanssa varhaiskasvatuskeskustelut, joissa puhutaan lapsen ajankohtaisista asioista ja laaditaan varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma.

Yhteistyö