Esiopetus

Yksilöllisyyttä, ilmaisutaitoa ja luovuutta esiopetuksessa

 

Steinerpäiväkoti Pajulinnun esiopetuksessa Seinäjoella lapset ovat yksilöitä, joita kannustetaan ilmaisutaitoon ja luovuuteen. Esiopetuksessa opitaan luovan ilmaisun, kuvataiteen, kädentöiden, musiikin, rytmiikan ja liikunnan sekä lapsesta nousevan vapaan leikin kautta. Tavoitteena on mielikuvituksen rikastuminen, sosiaalisten suhteiden ja itsetunnon vahvistuminen. Leikin avulla valmiudet numeroiden ja kirjainten maailmaan kehittyvät. Steinerpedagogiikka huomioi lapset yksilöinä, joten myös esiopetuksessa lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys on tärkeä lähtökohta. Päiväkotirakennus on terve ja luonnonmukainen talo, jossa tekstiilit, huonekalut ja lelut ovat luonnon materiaaleista. Pajulinnussa tarjotaan lapsille oman keittiön luomuruokaa.

Steinerpäiväkoti Pajulinnussa esiopetus vastaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Opetusmetodit ovat myös kansainvälisen steinerpedagogiikan mukaisia.

Lakisääteinen, maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetus valmistaa lasta koulutielle. Esiopetuksesta voi jatkaa steinerkouluun tai peruskouluun.

 

Hakeminen esiopetukseen

Voitte hakea esiopetuspaikkaa  lukuvuodelle 2018 – 2019 edelleen.

Voit tilata esiopetuksen hakulomakkeen Pajulinnusta: pajulintu(at)netikka.fi tai puhelimella 040-5939235.

tai tulostaa sen tästä:

Ilmoittautuminen_esiopetukseen

Täytetty hakulomake palautetaan allekirjoitettuna Pajulintuun osoitteella:
Steinerpäiväkoti Pajulintu
Vuorenmaanrinne 28
60220 Seinäjoki

Maksuton esiopetus

Steinerpäiväkoti Pajulinnun esiopetus on maksuton. Pajulintu tarjoaa esiopetuksen lisäksi myös aamu- ja iltapäivähoitoa. Sen hinta määräytyy samoin kuin kunnallisessa päivähoidossa. Tämän lisäksi perimme 25€/kk luomulisän.